Cena pieskovania je stanovená na mieru konkrétneho produktu, to znamená, že závisí od veľkosti , miery znečistenia, zložitosti konštrukcie a povrchu daného produktu.